اشارات- اخبار نشریه
فراخوان ارسال مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۸ |  نویسنده: سحر موسی‌وند | 

فراخوان ارسال مقالات علمی- پژوهشی

به استحضار می‌رساند نشریه اشارات وابسته به گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی، آماده انتشار پنجمین  شماره‌ی چهار فصلنامه خود می‌باشد. از این رو موجب خوشوقتی است که در شماره‌های بعدی از مقالات صرفاً علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان که با رسالت و اهداف  نشریه مطابقت دارد، بهرمند شویم. از محققان و نویسندگان محترم درخواست می شود که مقالات خود را طبق فرمت آماده و از طریق سایت ارسال نمایند.

 

نشانی مطلب در وبگاه اشارات:
http://isharat.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب