:: دوره 2، شماره 2 - ( 9-1394 ) ::
سال اول، شماره 1، ص 5-22 برگشت به فهرست نسخه ها
هرمنوتیک و فهم متن از نگاه گادامر و شهید مطهری
سیمین اسفندیاری ، پرستو غلامی
هیأت علمی
چکیده:   (716 مشاهده)

هرمنوتیک دانشی است که به فرآیند فهم یک اثر می‌پردازد تا راهی بهتر برای فهم اثر ارائه کند و در مواردی هرمنوتیک به معنای تفسیر به کار می رود که دقیق نیست. رویکردهای اولیه به علم هرمنوتیک معطوف به تفسیر متن بوده که در دوره حاکمیت مذهب بیشتر متون دینی مورد توجه و تفسیر قرار می‌گرفته است. پس از آن دوره‌ هرمنوتیک فلسفی است که نماینده‌های آن هایدگر و گادامر هستند که نگاهی وجودی به فهم و تفسیر دارند و این دوره‌ هرمنوتیکی با گادامر کمال می‌یابد و دوره شکوفایی و اوج هرمنوتیک است. سپس دوره هرمنوتیک مدرن است که بیشتر رویکردی انتقادی به هرمنوتیک فلسفی است.

هرمنوتیک با شکل خاص و گسترده ای که میان فیلسوفان غربی وجود دارد در میان مسلمان نبوده است، اما گاهی برخی بحثها قرابت و نزدیکی با بحث هرمنوتیک دارد. مطهری به عنوان یکی از حکمای نوصدرایی در بحث فهم متن، خاصه متن قرآن سخنان مهمی بیان داشته که حاکی از اهمیت بحث فهم و تفسیر متن است. ایشان معتقد بودند در فهم متن نباید به ظواهر متن اکتفا کرد و باید برای رسیدن به درک مقصود مؤلف به ورای ظاهر متن رفت و مراد او را از تألیف آن متن دریافت کرد. البته از نظر مطهری رسیدن به این مهم به ویژه در متون مقدس مستلزم روش شناسی خاصی است.

این مقاله بر آن است تا هرمنوتیک فلسفی گادامر و فهم متن و شرایط آن از نگاه مطهری را بایکدیگر مقایسه کند.

واژه‌های کلیدی: هرمنوتیک، گادامر، هرمنوتیک فلسفی، فهم متن، تفسیر، مطهری
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: فلسفی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


XML     Printدوره 2، شماره 2 - ( 9-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها